De naam Jules Derks is inmiddels een begrip in de biggenhandel. Wij werken het liefst met vaste koppelingen tussen zeugenhouders en mesters. De meeste zeugenhouders hebben hun bedrijf in Nederland gevestigd, maar wij kopen ook biggen in die al in Duitsland liggen. Mesters waar wij biggen leveren zijn met name gevestigd in Duitsland, daarnaast hebben we afzetmogelijkheden in Nederland, Luxemburg, Slowakije, Polen, Hongarije, Roemenië, Kroatië en Moldavië.

Biggen- en varkenshandel

Biggen die niet langer dan 8 uur op transport hoeven, worden doorgaans door onze vaste chauffeur met eigen vrachtauto vervoerd. Biggen die verder weg op langer transport gaan, worden wel door de eigen mensen geladen en worden dan door een transportbedrijf gereden. De handel met verkopen in Midden- en Oost-Europese landen wordt uitgevoerd door Depi International BV.

Biggen:
Graag kopen wij biggen bij fokkers met Piëtrainbiggen. Onze voorkeur gaat uit naar zeugenhouders met minimaal 600 zeugen. Het belangrijkste is dat de biggen gezond zijn. Wij zoeken dan graag voor u vaste koppelingen, zodat de biggen in economisch goede en slechte tijden uw bedrijf verlaten voor de hoogst mogelijke prijs.

Zeugen:
Voor uw slachtzeugen zoeken wij altijd de beste afzetmarkt. We kunnen ze wekelijks bij u komen laden, maar vaak is het gunstiger om ze even op te sparen. Het is prettig wanneer u ze tijdig opgeeft. Uiteraard kunnen wij alleen transportwaardige dieren opladen.

Slachtbiggen:
Wekelijks zorgen wij voor afzet van de slachtbiggen bij zeugenhouders. Dit zien wij als een service.

Vleesvarkens:
Slachtvarkens leveren wij aan binnenlandse slachterijen of levende export. Voor elk type varken zoeken wij de beste bestemming om het varken zo goed mogelijk te verwaarden.